STATUT

 

 

Ovim Statutom Pozitivna Crna Gora uređuje i utvrđuje: svoj naziv, znak, sjedište, ciljeve, način informisanja javnosti, načela djelovanja, prava i obaveze članova, oblike organizovanja, organe upravljanja, načine njihovog izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad stranke.

 

STATUT POZITIVNE CRNE GORE
ноутбук 15

statut stranke i program stranke


Program Stranke

  Da bi se trasirao put slobodnom i razvijenom društvu, mora se str...

Program Stranke

STATUT STRANKE

    Ovim Statutom Pozitivna Crna Gora uređuje i utvrđuje: svoj naz...

STATUT STRANKE

© Copyright 2015 pozitivnacrnagora.me